Veerkracht is het vermogen om interne en externe mogelijkheden aan te boren om met een probleem om te gaan en de draad weer op te pakken. Er zijn een aantal manieren om terug in je veerkracht komen te staan maar volgende peilers zijn essentieel:

  Richting

Je weet waar je heen wil op diverse gebieden (persoonlijk, relationeel, financieel, werk, gezin, gezondheid, vrije tijd,…) Je bent proactief en stelt doelen.

tip:  maak geregeld afspraken met uzelf. Evalueer doelen, projecten, wensen, …Word bewuster van uw kernwaarden, je gevoelens en van de impact op uw gedrag.

  Egosterkte

Je gelooft in eigen kunnen en hebt een realistisch zelfbeeld.

tip: zelfbewustzijn is de basis voor zelfvertrouwen. Wie ben ik?, Wat kan ik?, Waar ga ik naar toe? met wie? en hoe?

  Emotionele sterkte

Je zorgt voor de nodige energie. Je weet wanneer je energiepeil naar beneden gaat en onderneemt de nodige actie om je energiepeil terug op peil te brengen.

  Relatie met de omgeving

Je zoekt en krijgt steun van je omgeving. Je hebt inzicht in wat leeft en speelt een actieve rol in je netwerk.

tip:  Wilskracht is het vermogen om iets te willen en die wil ook uit te voeren.