Iedereen de kans geven zichzelf te leren kennen door de bouwstenen van zijn/haar persoonlijkheid in kaart te brengen, zodat mensen levenslang duurzame keuzes kunnen maken en goesting krijgen om zichzelf op een positieve manier waar te maken, sluit perfect aan op mijn missie en visie

Wat mag je verwachten:

  • onthaalgesprek waarbij de loopbaanvraag duidelijk wordt gemaakt
  • Kerntalenten ontdekking, naast een Kertnalenten rapport, de basis is voor de verdere begeleiding en voor alle beslissingen die je ooit nog moet nemen.
  • richtinggevende fase waarin je energiegevers en energievreters duidelijk worden samen met je levensdoelen, prioriteiten, …
  • exploratiefase waarin je op onderzoek gaat welke richting je best uitgaat in de arbeidsmarkt om je potentieel zo optimaal mogelijk te benutten en verder te laten groeien
  • actiefase; je onderneemt zelf de nodige acties om dit potentieel waar te maken
  • Je stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op waarbij de nadruk ligt op het verhogen van jouw zelfsturend vermogen.

                                                             

        Interesse in deze manier van werken?

  • Vraag je Loopbaancheques aan via de site van de VDAB
  • Neem contact voor een eerste gesprek, wat je nog tot niets verplicht.