Stress uit zich op verschillende vlakken: een reeks gevoelens, gedachten, gedragingen, lichamelijke symptomen. Stress bouwt zich op in de loop van een aantal maanden , soms jaren. Meest voorkomende signalen van stress zijn: piekeren, vermoeidheid, prikkelbaarheid, slecht slapen, waardeloos voelen, hopeloosheid, gevoel van irritatie, paniekaanvallen, gespannen zijn, concentratieproblemen, niet kunnen loslaten, het ergste verwachten, verdriet, meer drinken, meer eten, meer roken,…. Afhankelijk van de hoeveelheid stressklachten, spreken we van een overspanning.

  Spanningsklachten

  verstoren in het dagelijks functioneren maar niet ernstig
  niet alleen op het werk

  Duur: tijdelijk

  Overspanning

  Moe, labiel, prikkelbaar , gejaagd, slecht inslapen, niet tegen herrie kunnen, controleverlies, beperking beroeps/sociaal functioneren, niet het gevolg van een psychische stoornis.
  Kans op herstel is groot
  Duur: tijdelijk

  Burnout

  Emotionele uitputting, cynisme, demotivatie (anders dan voorheen), disfunctioneren, verminderd vertrouwen in eigen kunnen, vooral door lange blootstelling aan stress, werk of menselijke interactie, energiestoornis.
  werkgerelateerd
  Duur: lang

  Depressie

  Lichamelijk: snel moe, verandering in eetlust, weinig behoefte in sex, slecht doorslapen
  psychisch: somberheid, geen vreugde, angst, slecht zelfbeeld, niet meer zien zitten, besluiteloos, concentratieprobleem, heeft te maken met alle aspecten van het leven, stemmingsstoornis.
  Duur: lang

  Chronische vermoeidheid

  Algemene vermoeidheid
  Vooral lichamelijk symptomen
  Duur: lang

Bron: HDR-Academy-A.Rogier