burn-out coaching

Burn-out

Ongeveer 1 op 10 bezoeken aan de huisarts heeft te maken met stress. Naar schatting hebben zo’n 30 procent van de psychische klachten waarvoor mensen hulp zoeken te maken met stress. (…) Een burn-out/overspannenheid heeft als functie je tijd te geven om te herstellen en opnieuw te bekijken hoe je deze uitputting kan voorkomen en hoe je het in de toekomst anders wil en kan aanpakken….

Aanpak

Tijdens een stress-en burn-outcoaching, wordt er gewerkt volgens de ACCES- methode, waarbij in een 5 tot 8 tal sessies een analyse van de stressklachten en een concrete uitwerking van een herstelplan uitgevoerd wordt.

De erkende coach maakt een persoonlijk plan van aanpak. Het is altijd maatwerk. Volgende onderdelen kunnen bijvoorbeeld deel uitmaken van de begeleiding:

 • Oriëntatie
 • Eerste analyse van stressklachten en stressbronnen
 • Rust, ontspanningstechnieken en herstellen van energie en fysieke conditie
 • Omgaan met stress en emoties
 • Versterken van competenties, bijvoorbeeld: versterken van zelfvertrouwen, assertiviteit, grenzen bewaken,  versterken van focus, zelforganisatie, plannen en prioriteiten stellen
 • Levensmissie, talenten en drijfveren
 • Match met sociale omgeving en werk. Welke aanpassingen zijn nodig in sociale contacten, de privé-werkverdeling of binnen het werk?
 • Werkhervatting, terugvalpreventie  en follow-up

Kerntalenten

De juiste mens op de juiste plek. Dat is de basis voor gezond werken. Gevaar op burn-out of bore-out is met een KernTalentenanalyse concreet te duiden. Kleine KernTalenten veel of vaak moeten gebruiken, kost veel energie. Dit energieverlies kan uiteindelijk tot burn-out leiden.

Praktisch

Een gemiddeld traject bestaat uit 5 tot 8 gesprekken waar elk een specifieke doelstelling heeft. Het eerste gesprek duurt een half uur langer dan de volgende gesprekken. In het aanvangsgesprek krijg je informatie en een meting van je stress.

 • Aanvangsgesprek Prijs: 60 euro
 • Vervolggesprekken: Prijs: 50 euro/ tenzij duur > 1,5 uur: 60 euro
 • KernTalentenanalyse: KernTalentenontdekking + analyse+diepteinterview+verslag : 255 euro
 • Verslag KTA: 75 euro

Doorverwijzingen

Tijdens de gesprekken worden er nooit diagnoses gesteld. Alle begeleidngen verlopen in nauw contact met de huisarts/bedrijfarts die eventuele medische oorzaken kan detecteren en de nodige medicatie/adviezen kan voorschrijven. Ik ben naast een gecertificeerd Burn-out coach, ook VGL-consulente en focus op plan en vitaliteit en concrete doelstellingen.


History is not destiny. Reflection and learning from the past leads to success.

History
Het toppunt van geluk wordt bereikt als iemand wordt wie hij werkelijk is.

Erasmus
Basisregels voor de ontwikkeling van het volmaakte brein: 1. bestudeer de wetenschap van de kunst 2. bestudeer de kunst van de wetenschap 3. ontwikkel je zintuigen en vooral: leer te zien en realiseer dat niets op zichzelf staat en alles met elkaar in verbinding staat.

Leonardo Da Vinci
Never push a loyal person to the point where they no longer care.

LinkedIn
De beelden in je hoofd bepalen je acties. Als je geen duidelijk beeld hebt, als je niet ziet wat er speelt, handel je niet. Als je beelden vaag en onduidelijk zijn, handel je aarzelend. Als je beelden scherp en duidelijk zijn, handel je vastberaden en effectief
You can put it another way, of course, you always can.

Barnes Julian
“In avoiding our sadness we avoid our lives. Learning from our sadness can bear great fruit, and avoiding it can have hidden costs. Our choice is between feeling the sharp pains of self-discovery or enduring the dull ache of unconsciousness that will last for the rest of our lives.”
Williamson
Als je hogere verwachtingen koestert, zullen je hersenen beter functioneren. Een van de unieke dingen van het menselijk brein is dat het alleen kan doen waartoe het zichzelf in staat acht.

Tanzi
Aandacht en lof hebben een diepgaand effect op het leven van een persoon.

Dale Garnegie
Nieuwsgierigheid is het meest nuttige talent.

Franklin Roosevelt

Tips

“We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit.” – Aristotle.