Inzicht krijgen in eigen stressoren en het verbeteren van eigen stresscopingsvaardigheden zijn zaken die tijd nodig hebben.  Daarom worden de gesprekken om de drie weken georganiseerd of maandelijks. De tussentijd stelt je in staat om afgesproken actiepunten eigen te maken.

Aantal sessies

 • Het aantal gesprekken is  afhankelijk van je persoonlijke behoefte en kan aangepast worden in de loop van het proces.
 • Particulieren
  • 65 euro/ gesprek (excl. BTW)
  • 75 euro /gesprek (excl. BTW) aan huis (particulieren inclusief  verplaatsing)
 • Bedrijven
  • voorafgaand maatwerkpakket te bespreken
  • prijs marktconform
 • Voor bijkomende info kan je contact opnemen via mail of telefoon.

Vertrouwelijkheid

 • Consultants zijn gebonden aan een ethische code die ons verplicht het besprokene onder beroepsgeheim vertrouwelijk te behandelen.
 • Je wordt begeleid door een gecertificeerde coach