Burnout

concrete praktische begeleiding

 • informatie stress/burnout/signalen
 • oriënteren ifv verschillende levensdomeinen
 • energie en vitaliteit: plan van aanpak
 • een constructieve manier van denken aanleren
 • zelfvertrouwen verstevigen
 • opstellen toekomstplan met realistische doelen

veerkracht stress communicatie

 

Meskens Greet

 

eerste lijn

 

energie

Aanpak

Inzicht krijgen in eigen stressoren en het verbeteren van eigen stresscopingsvaardigheden zijn zaken die tijd nodig hebben. Een intensieve systematische begeleiding, gericht op inzicht in eigen stressoren en verbeteren van eigen stresscopingsvaardigheden. Een burn-out coaching is geen therapie, is niet medisch, is geen quick fix maar wel een actiegerichte begeleiding naar herstel. Samenwerking met huisarts heeft de voorkeur ifv uitsluiting medische oorzaak stressklachten.  In geval van psychische klachten is een  psycholoog, therapeut of psychiater aan te raden.

Aantal sessies

 • Het aantal gesprekken is afhankelijk van je persoonlijke behoefte en wordt aangepast in de loop van het proces.
 • 60 euro: eerste intake gesprek (duur: 1,5 uur)
 • 50 euro/gesprek (duur 1 uur)
 • 65 euro /gesprek aan huis (particulieren inclusief verplaatsing)
 • duur van 1 gesprek: anderhalf uur. De tussentijd stelt jou in staat te reflecteren over de afgelopen sessies en tussentijdse opdrachten uit te voeren.
 • Voor bijkomende info kan je contact opnemen via mail of telefoon.

vertrouwelijkheid

 • Consultants zijn gebonden aan een ethische code die ons verplicht het besprokene onder beroepsgeheim vertrouwelijk te behandelen
 • erkende burnoutcoach VESB


contacteer